Aktuálne opatrenia ohľadom COVID -19

Aktuálne opatrenia ohľadom COVID -19 (koronavírus): 

  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
  • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného  stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí  vykonávať  dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých  a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady  č. 852/2004  o hygiene potravín,
  • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; táto podmienka taktiež neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi. Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac jeden zákazník (so zachovaním výnimky pre deti) 

Hypermarket TESCO je otvorený podľa bežných prevádzkových hodín od 6.00 hod. do 22.00 hod. Galéria NC Hron je otvorená od 8.00 hod. do 21.00 hod. vrátane nedele, avšak niektoré z našich predajní majú kvôli opatreniam ÚVZ SR dočasne upravené otváracie hodiny. V potravinách a v drogérii boli opätovne zavedené otváracie hodiny pre seniorov v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:00 hod.

Aktuálne opatrenia ohľadom COVID -19 (koronavírus): 

  • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
  • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
  • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného  stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia zabezpečiť pravidelné a účinné čistenie a dezinfekciu, ktoré sa musí  vykonávať  dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých  a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady  č. 852/2004  o hygiene potravín,
  • zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 metre, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby; táto podmienka taktiež neplatí pre exteriérové časti prevádzok verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi. Pokiaľ plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 15 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac jeden zákazník (so zachovaním výnimky pre deti) 

Hypermarket TESCO je otvorený podľa bežných prevádzkových hodín od 6.00 hod. do 22.00 hod. Galéria NC Hron je otvorená od 8.00 hod. do 21.00 hod. vrátane nedele, avšak niektoré z našich predajní majú kvôli opatreniam ÚVZ SR dočasne upravené otváracie hodiny. V potravinách a v drogérii boli opätovne zavedené otváracie hodiny pre seniorov v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:00 hod.

Otváracie hodiny

Hypermarket TESCO

Po - Ne

06:00 - 22:00 hod

Nákupná galéria

Po - Ne

09:00 - 21:00 hod

Ako sa k nám dostať

Nákupné centrum Hron

Dudvážska 5

Bratislava - Podunajské Biskupice

Dostupnosť MHD

autobus 75, 78, 79, 67

trolejbus 201, 202

nočný spoj N72